Home         Informatie         Contact
 
 
 
 

 
 
Strategievorming


Met de toepassingen waarvoor ICT tegenwoordig wordt ingezet, is de ICT discipline binnen organisaties steeds vaker strategisch van aard, in plaats van enkel ondersteunend. ICT strategieën vormen daarbij een wezenlijk onderdeel van de ondernemingsstrategie en dragen meetbaar bij aan het ondernemingsresultaat.

Het bepalen van de ICT kansen als onderdeel van een ondernemingstrategie vraagt meer dan enkel kennis van ICT. Groot ICT Consultancy biedt daarom advies en ondersteuning op het snijvlak van business, ICT en marketing. Door deze brede kennis en ervaring zal Groot ICT Consultancy een substantiële bijdrage kunnen leveren aan de bepaling en uitvoering van de ondernemingstrategie.

 
 

 

 

Opdrachtgevers
Brancheorganisaties
Ziekenhuizen
Zorginstellingen
Non-profit
Commercie